Cenník výkonov

Investícia do zdravia sa oplatí

Cenník

Na základe Vašich požiadaviek a potrieb na ceste ku krajšiemu úsmevu pripravíme Váš osobný liečebný plán potrebných úkonov a finančný plán.

 • Vstupné komplexné vyšetrenie 40,00 €
 • Konzultácia 40,00 €
 • RTG snímky od 20,00 €
 • CT snímky od 20,00 €
 • Dentálna hygiena od 69,00 €
 • Bielenie od 119,00€
 • Biele výplne od 68,00 €
 • Endodontické ošetrenie kanálikov od 60,00 €
 • Kovokeramická korunka 370,00 €
 • Bezkovová Bio keramická korunka 450,00 €
 • Prefabrikovaná detská korunka 120,00 €
 • Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 180,00 €
 • Implantát 700,00 €
 • Hybridná náhrada fixovaná na 4 implantátoch komplet 4 800,00 €
 • All on 4 - Pevný mostík na 4 implantátoch 6 500,00 €
 • All on 6 - Pevný mostík na 6 implantátoch 8 000,00 €

Váš osobný liečebný plán – obsahuje potrebné výkony pre Váš krajší úsmev v rámci modernej stomatológie poskytovanej v Rosa Dental Clinic.

Finančný plán – moderná stomatológia zahŕňa aj finančne náročnejšie výkony, preto aby ste nemuseli robiť kompromisy na ceste za krajším úsmevom sme pre vás pripravili nasledovné možnosti:

 • Aby zuby neboleli – finančne náročnejšie zákroky si môžete časovo rozložiť a naplánovať. Jednotlivé výkony sa nemusia platiť hneď naraz, ale postupne podľa jednotlivo poskytovaných výkonov.
 • Investovať sa oplatí – aj investícia do vlastných zubov a zdravia sa oplatí. Bankové domy poskytujú možnosti, ako podporiť investíciu do vlastného zdravia prostredníctvom spotrebných úverov a pôžičiek.
Kompletný cenník

Platba prevodom na účet

V prípade dohodnutých finančne náročnejších ošetrení, alebo za výkony v celkovej narkóze, je najvýhodnejšie uskutočniť platbu prevodom na náš účet.

Ako zaplatíte prevodom na účet:
Po vypracovaní osobného liečebného plánu a cenového návrhu (finančného plánu) výkonov a vašom odsúhlasení osobného liečebného plánu a cenového plánu výkonov uhradíte na základe dokladu vystaveného recepciou zálohu 50 % z celkovej sumy plánovaných výkonov.

Zálohu nie je možné uhradiť priamym vkladom na účet kliniky – len bankovým prevodom.

Číslo účtu Rosa Dental Clinic (VÚB): SK19 0200 0000 0029 8837 3956

Po zrealizovaní prevodu na účet kliniky vás požiadame o zaslanie potvrdenia o prebehnutej platbe na našu recepciu. Po pripísaní úhrady vám automaticky vystavíme účtovný doklad, ktorý si vyzdvihnete na recepcii pri najbližšej dohodnutej návšteve.

Platbu za výkony môžete samozrejme uskutočniť v hotovosti aj kartou, priamo na recepcii Rosa Dental Clinic.

cross Na podstránke pracujeme.
cross Book your appointment
+421 904 377 508
recepcia@rosadentalclinic.sk
Office hours:
7,00 a.m. - 20,00 p.m.

We are currently working on this page.
cross TERMINVEREINBARUNG
+421 904 377 508
auch WhatsApp
recepcia@rosadentalclinic.sk
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag-Freitag 7,00 – 20,00

Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.
cross

Záruka

Moderná stomatológia Rosa Dental Clinic je postavená na informovanosti a férovosti.

Poskytujeme stomatologické výkony na vysokej úrovni, s kvalifikovaným personálom a nadštandardnou technológiou za férových podmienok.

Garantuje kvalitu poskytnutých výkonov, použitých materiálov, pričom na niektoré výkony ponúkame nadštandardnú 3 ročnú záruku.

Za svojou prácou si stojíme – 100 % záruka Rosa Dental Clinic.

Protetické práce odovzdané v Rosa Dental Clinic majú 3 ročnú záruku.

Na implantáty zavedené v Rosa Dental Clinic poskytujeme 3 ročnú záruku.

Je dobré uvedomiť si, že k zdraviu vášho chrupu prispievate sami správnou starostlivosťou, pravidelnými kontrolami a absolvovaním dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne.

Podmienky poskytnutia 3 ročnej záruky: