Cenník výkonov

Investícia do zdravia sa oplatí

Cenník

Na základe Vašich požiadaviek a potrieb na ceste ku krajšiemu úsmevu pripravíme Váš osobný liečebný plán potrebných úkonov a finančný plán.

 • Vstupné komplexné vyšetrenie 40,00 €
 • Konzultácia 40,00 €
 • RTG snímky od 20,00 €
 • CT snímky od 20,00 €
 • Dentálna hygiena od 69,00 €
 • Bielenie 200,00 €
 • Biele výplne od 60,00 €
 • Endodontické ošetrenie kanálikov od 60,00 €
 • Kovokeramická korunka 350,00 €
 • Bezkovová Bio keramická korunka 420,00 €
 • Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 170,00 €
 • Implantát 600,00 €
 • Hybridná náhrada fixovaná na 4 implantátoch komplet 4 300,00 €
 • All on 4 - Pevný mostík na 4 implantátoch 6 500,00 €
 • All on 6 - Pevný mostík na 6 implantátoch 8 000,00 €
 •  

Váš osobný liečebný plán – obsahuje potrebné výkony pre Váš krajší úsmev v rámci modernej stomatológie poskytovanej v Rosa Dental Clinic.

Finančný plán – moderná stomatológia zahŕňa aj finančne náročnejšie výkony, preto aby ste nemuseli robiť kompromisy na ceste za krajším úsmevom sme pre vás pripravili nasledovné možnosti:

 • Aby zuby neboleli – finančne náročnejšie zákroky si môžete časovo rozložiť a naplánovať. Jednotlivé výkony sa nemusia platiť hneď naraz, ale postupne podľa jednotlivo poskytovaných výkonov.
 • Investovať sa oplatí – aj investícia do vlastných zubov a zdravia sa oplatí. Bankové domy poskytujú možnosti, ako podporiť investíciu do vlastného zdravia prostredníctvom spotrebných úverov a pôžičiek.
Kompletný cenník

Platba prevodom na účet

V prípade dohodnutých finančne náročnejších ošetrení, alebo za výkony v celkovej narkóze, je najvýhodnejšie uskutočniť platbu prevodom na náš účet.

Ako zaplatíte prevodom na účet:
Po vypracovaní osobného liečebného plánu a cenového návrhu (finančného plánu) výkonov a vašom odsúhlasení osobného liečebného plánu a cenového plánu výkonov uhradíte na základe dokladu vystaveného recepciou zálohu 50 % z celkovej sumy plánovaných výkonov.

Zálohu nie je možné uhradiť priamym vkladom na účet kliniky – len bankovým prevodom.

Číslo účtu Rosa Dental Clinic (VÚB): SK19 0200 0000 0029 8837 3956

Po zrealizovaní prevodu na účet kliniky vás požiadame o zaslanie potvrdenia o prebehnutej platbe na našu recepciu. Po pripísaní úhrady vám automaticky vystavíme účtovný doklad, ktorý si vyzdvihnete na recepcii pri najbližšej dohodnutej návšteve.

Platbu za výkony môžete samozrejme uskutočniť v hotovosti aj kartou, priamo na recepcii Rosa Dental Clinic.

cross Na podstránke pracujeme.
cross We are currently working on this page.
cross Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.