Čeľustná ortopédia

Čeľustná ortopédia

Čeľustná ortopédia alebo ortodoncia sa zaoberá rovnaním zubov.

K rovnaniu u detí aj dospelých sa používajú zložiteľné aparáty, alebo fixné rovnátka.

Čeľustný ortopéd je zubný lekár špecializovaný na ortodonciu. Správnou liečbou dokáže zmeniť celkový vzhľad chrupu z estetického aj funkčného hľadiska.

Deti

Rosa Dental Clinic Vás podľa potreby odporučí k čeľustnému ortopédovi nasledovným postupom:

  • Navštívite našu kliniku s problémom krivých, či inak deformovaných zubov
  • Po konzultácii s lekárom dostanete odporučenie k vybranému čeľustnému ortopédovi a na recepcii Vám vydáme žiadanku
  • Pri riešení funkčného problému, alebo pri vytrhnutí zubov, vzájomne zubný lekár s čeľustným ortopédom konzultujú zákrok
  • Pred návštevou čeľustného ortopéda Vám odporúčame na klinike absolvovať dentálnu hygienu
  • Čeľustný ortopéd vypracuje liečebný plán, po Vašom odsúhlasení začne dohodnutú ortodontickú liečbu pomocou strojčekov
  • Počas ortodontickej liečby je dôležité dva razy do roka absolvovať dentálnu hygienu a dodržiavať termíny preventívnych prehliadok na klinike

Druhy strojčekov:

  • Fixný aparát
  • Snímateľný aparát
  • Neviditeľný zubný strojček

Máte už mostíky, korunky, implantáty a stále máte krivé zuby? Odporúčame Vám spojenú konzultáciu u čeľustného ortopéda aj implantológa/zubného lekára. Ak už máte implantáty, mostíky, korunky, je možné sa im do určitej miery pri ortodontickej liečbe prispôsobiť.

Ak ešte nemáte mostíky, korunky, implantáty, plánujete ich a stále máte krivé zuby, opäť odporúčame spojenú konzultáciu u čeľustného ortopéda aj implantológa/zubného lekára. Úzka spolupráca špecialistov vedie k najlepšiemu riešeniu, pretože zuby aj kosť sa počas ortodontickej liečby hýbu a na konci liečby by sa nemusel zmestiť plánovaný implantát alebo mostík do výsledného postavenia zubov.

Plánujete ortodontickú liečbu, alebo máte odporučenie na extrakciu zuba od Vášho čeľustného ortopéda? Objednajte sa na výkon v Rosa Dental Clinic.
cross Na podstránke pracujeme.
cross Book your appointment
+421 904 377 508
recepcia@rosadentalclinic.sk
Office hours:
7,00 a.m. - 20,00 p.m.

We are currently working on this page.
cross TERMINVEREINBARUNG
+421 904 377 508
auch WhatsApp
recepcia@rosadentalclinic.sk
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag-Freitag 7,00 – 20,00

Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.
cross

Záruka

Moderná stomatológia Rosa Dental Clinic je postavená na informovanosti a férovosti.

Poskytujeme stomatologické výkony na vysokej úrovni, s kvalifikovaným personálom a nadštandardnou technológiou za férových podmienok.

Garantuje kvalitu poskytnutých výkonov, použitých materiálov, pričom na niektoré výkony ponúkame nadštandardnú 3 ročnú záruku.

Za svojou prácou si stojíme – 100 % záruka Rosa Dental Clinic.

Protetické práce odovzdané v Rosa Dental Clinic majú 3 ročnú záruku.

Na implantáty zavedené v Rosa Dental Clinic poskytujeme 3 ročnú záruku.

Je dobré uvedomiť si, že k zdraviu vášho chrupu prispievate sami správnou starostlivosťou, pravidelnými kontrolami a absolvovaním dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne.

Podmienky poskytnutia 3 ročnej záruky: