Rosa Dental Clinic

Klinika modernej stomatológie.
Moderná stomatológia je odborná, špecializovaná, interaktívna, komunikatívna a férová.

O nás

S hrdosťou vám oznamujeme, že po 10 rokoch úspešnej špecializovanej praxe, sa ambulancie Dental Care Dr. Rosa rozvinuli na Dentálnu kliniku modernej stomatológie ROSA Dental Clinic.

Naša klinika vyrástla na poskytovaní kvalitných, cenovo korektných služieb a predstavuje komplexné odborné stomatologické a implantologické ošetrenia v moderných špecializovaných ambulanciách.

 • konzervatívne zubné ošetrenia, výplne
 • korunky, mostíky, protézy, estetická stomatológia
 • implantáty, stomatologická chirurgia, jemná chirurgia
 • endodoncia
 • dentálna hygiena, bielenie zubov
 • moderný systém komunikácie a zodpovedajúce technické vybavenie
 • digitálny 3D – CT röntgen, panoramatický a intraorálny röntgen, intraorálny digitálny scanner, ošetrenie kompaktným diódovým laserom
 • celková narkóza, ošetrenie rajským plynom, anestézia
 • zmluvy so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union
 • bezproblémová spolupráca s VŠZP a zahraničnými poisťovňami

Naši pacienti sú svetoví

Objednajte si termín

Bez strachu a čakania – Objednajte sa interaktívne na úkon a termín ktorý vám vyhovuje

Tím Rosa Dental Clinic

Rosa Dental Clinic tvorí tím vybraných odborníkov pod vedením Dr. med. dent. Roberta Rosu.

Dr. med. dent. Robert Rosa

Zubný lekár, certifikovaný implantológ so špecializáciou na stomatologickú chirurgiu a protetiku s viac ako 5 000 úspešnými implantáciami.

Vyštudovaný stomatológ lekárskej fakulty Philipps-Universität Marburg v Nemecku, s obhájením dizertačnej práce a získaním akademického titulu Dr. med. dent. (PhD.).

Certifikovaný špecialista

„Curriculum Implantologie“, Deutsches Zentrum für Orale Implantologie (DZOI – Nemecké centrum pre ústnu implantológiu)

 • Certifikovaný dentoalveolárny chirurg
 • Certifikovaný implantológ s Diplomom „Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie“, Deutsches Zentrum fűr orale Implantologie (DZOI – Nemecké centrum pre ústnu implantológiu)
 • Pravidelné ďalšie odborné vzdelávanie v oblasti implantológie, chirurgie a protetiky v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku
Robert Rosa

Zubní lekári s dlhoročnou praxou, šikovné zubné asistentky, dentálne hygieničky a recepčné tvoria pod odborným vedením kvalifikovaný tím Rosa Dental Clinic, na ktorý sa môžete s dôverou obrátiť.

Arrow left
Dr. med. dent. Robert Rosa

Dr. med. dent. Robert Rosa

Zubný lekár

Odborný garant, dentoalveolárny chirurg, certifikovaný implantológ.

Zuzana Mikulcová, BDS

Zuzana Mikulcová, BDS

Zubná lekárka

Špecializácia záchovná, estetická stomatológia, stomatochirurgia, protetické práce, výkony v celkovej narkóze.

Dr. Zoriana Mudra

Dr. Zoriana Mudra

Zubná lekárka

Špecializácia záchovná, estetická stomatológia, stomatochirurgia, protetické práce, výkony v celkovej narkóze.

MDDr. Martin Cibula

MDDr. Martin Cibula

Zubný lekár

Špecializácia záchovná, estetická stomatológia, stomatochirurgia, protetické práce.

Dr. Daria Pryiemska

Dr. Daria Pryiemska

Zubný lekár

Špecializácia záchovná, estetická stomatológia, stomatochirurgia, protetické práce.

MDDr. Veronika Bartošková

MDDr. Veronika Bartošková

Zubný lekár

Špecializácia záchovná, estetická stomatológia, stomatochirurgia, protetické práce.

Dr. stom. Tanja Mosnak

Dr. stom. Tanja Mosnak

Zubná lekárka

Špecializácia záchovná, estetická stomatológia, stomatochirurgia, protetické práce. Momentálne na rodičovskej dovolenke.

MDDr. Michaela Jacková

MDDr. Michaela Jacková

Zubná lekárka

Špecializácia estetická, záchovná stomatológia, protetické práce. Momentálne na rodičovskej dovolenke.

Miroslava Roglšeková

Miroslava Roglšeková

Dentálna hygienička, Vrchná sestra

Bc. Patrik Fečkanin

Bc. Patrik Fečkanin

Dentálny hygienik

Regina Ibolyová DiS.

Regina Ibolyová DiS.

Dentálna hygienička

Petra Rosa

Petra Rosa

Zubná asistentka, Dentálna hygienička

Maria Provost

Maria Provost

Zubná asistentka

Eugénia Liubka

Eugénia Liubka

Asistentka

Kristína Marcinková

Kristína Marcinková

Zubná asistentka

Bc. Martina Bulková

Bc. Martina Bulková

Zubná asistentka

Bc. Sabrina Trabalíková

Bc. Sabrina Trabalíková

Zubná asistentka

Terézia Gažíková

Terézia Gažíková

Recepčná

Daniela Svitková

Daniela Svitková

Recepčná

Mgr. Barbora Terézia Soboňová

Mgr. Barbora Terézia Soboňová

Recepčná

Ing. Patrícia Heringešová

Ing. Patrícia Heringešová

Prokurista

Arrow right

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami

Na úhrade ošetrenia v Rosa Dental Clinic sa môže podielať aj vaša zdravotná poisťovňa.

Dlhoročne spolupracujeme so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Samozrejme, ošetríme aj pacientov iných nezazmluvnených zdravotných poisťovní.

Aj v takomto prípade sa na ošetrení môže podieľať vaša zdravotná poisťovňa, ak si s ňou pred výkonom u nás schválite jeho úhradu. Tlačivo na Odsúhlasenie úhrady výkonov u nezmluvného poskytovateľa získate vo svojej zdravotnej poisťovni.

Po ošetrení Vám na recepcii vystavíme doklad za úhradu, ktorý následne predložíte na preplatenie svojej poisťovni.

Ak v priebehu roka zmeníte poisťovňu, prosím oznámte to svojmu ošetrujúcemu zubnému lekárovi v Rosa Dental Clinic. Vyhneme sa problému, že poisťovňa vaše úkony neuhradí a budete ich musieť doplácať Vy. Aby sme od začiatku mohli Vaše ošetrenia vykazovať na poisťovňu a ste poistencom poisťovne Dôvera a Union, je dôležité priniesť na vstupné vyšetrenie na kliniku doklad o vykonanej preventívnej prehliadke z minulého roka a vyradenie z evidencie od predchádzajúceho zubného lekára.

Máte záujem preniesť od predchádzajúceho lekára aj Vašu zdravotnú dokumentáciu, obráťte sa na našu recepciu. Spolu vyplníme Žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie z dôvodu zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pošleme ju predchádzajúcemu zubnému lekárovi, a ten ju doručí Vášmu novému lekárovi v Rosa Dental Clinic.

Pracujete v zahraničí a máte uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou mimo územia SR? Ak potrebujete pre svoju poisťovňu zdokumentovať prehľad ošetrenia, obráťte sa na našu recepciu a Váš prehľad ošetrenia preložíme do nemeckého, alebo anglického jazyka.

Rosa Dental Clinic okrem spolupráce so zdravotnými poisťovňami je aj partnerom programu Benefit Plus.

Benefit Plus Benefit Plus Benefit Plus Benefit Plus

Technológie Rosa Dental Clinic Clinic

Zásadou našej kliniky je využívanie moderných technológií s nadštandardným materiálovým a prístrojovým vybavením.

 • Digitálny 3D – CT röntgen
 • Panoramatický a intraorálny röntgen
 • Intraorálny skener 3Shape
 • Implantologický systém nemeckej výroby a garancie Implantat – System ICX, výrobca: medentis medical
 • Strojová endodoncia
 • Kompaktný diódový laser
 • KaVo prophyflex 3 pieskovač

Výber kvalitnej technológie zaručuje špičkovo vykonanú prácu, zvyšuje estetické prevedenie ošetrení a prináša menej bolesti a väčší komfort pri ošetreniach.

Žiadanka na zubné RTG, CT – zhotovenie snímky
Žiadanka o vykonanie stomatologických zákrokov

Arrow left

Digitálny 3D - CT röntgen, panoramatický röntgen

Strojová endodoncia

Intraorálny skener 3Shape

Implantologický systém ICX, medentis medical

Kompaktný diódový laser

KaVo prophyflex 3 pieskovač

Arrow right

Odborná prístrojová diagnostika

poskytovanie digitálnych CT a röntgen snímkov

Röntgenová diagnostika umožňuje zubnému lekárovi včasnú a presnú diagnostiku rôznych defektov zuba, ako aj umožní zubnému lekárovi vidieť anatómiu zuba z rôznych uhlov, preto túto službu poskytujeme nielen pacientom našej kliniky, ale aj pacientom iných ošetrujúcich lekárov.

Pre potreby zubných lekárov alebo iných špecialistov snímky pošleme mailom, alebo odovzdáme na CD nosiči.

cross Na podstránke pracujeme.
cross Book your appointment
+421 904 377 508
recepcia@rosadentalclinic.sk
Office hours:
7,00 a.m. - 20,00 p.m.

We are currently working on this page.
cross TERMINVEREINBARUNG
+421 904 377 508
auch WhatsApp
recepcia@rosadentalclinic.sk
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag-Freitag 7,00 – 20,00

Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.
cross

Záruka

Moderná stomatológia Rosa Dental Clinic je postavená na informovanosti a férovosti.

Poskytujeme stomatologické výkony na vysokej úrovni, s kvalifikovaným personálom a nadštandardnou technológiou za férových podmienok.

Garantuje kvalitu poskytnutých výkonov, použitých materiálov, pričom na niektoré výkony ponúkame nadštandardnú 3 ročnú záruku.

Za svojou prácou si stojíme – 100 % záruka Rosa Dental Clinic.

Protetické práce odovzdané v Rosa Dental Clinic majú 3 ročnú záruku.

Na implantáty zavedené v Rosa Dental Clinic poskytujeme 3 ročnú záruku.

Je dobré uvedomiť si, že k zdraviu vášho chrupu prispievate sami správnou starostlivosťou, pravidelnými kontrolami a absolvovaním dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne.

Podmienky poskytnutia 3 ročnej záruky: