Kariéra/Stáž

Staňte sa členom tímu modernej
stomatológie Rosa Dental Clinic.

Staňte sa súčasťou

Staňte sa súčasťou tímu modernej stomatológie v Rosa Dental Clinic. Profesionálne a kolegiálne pracovné prostredie vytvára pre našich klientov kvalifikovaný tím zubných lekárov, asistentiek, dentálnych hygieničiek a recepčných.

Pridajte sa k tímu modernej stomatológie a zašlite nám Váš životopis s motivačným listom.

heringesova@rosadentalclinic.sk

Moderná stomatológia je o neustálom prehlbovaní odborných znalostí, vzájomnej kolegiálnej podpore, férovom prístupe a vysokej organizácii práce, ktoré vo výsledku prinášajú hodnotné služby pre našich klientov.

Benefity tímu Rosa Dental Clinic:

  • Podpora sústavného vzdelávania a získavania potrebných kreditov – školenia, prednášky a kurzy vo výške viac než 500 Eur ročne
  • Podpora v oblasti prehlbovania kvalifikácie a špecializácie – certifikačné štúdium
  • Bezplatné stomatologické ošetrenia pre zamestnancov kliniky a zľavy na ošetrenia pre príbuzných zamestnancov
  • Motivujúce finančné ohodnotenie
  • Stabilná práca v Rosa Dental Clinic
  • Primeraná pracovná doba aj pre kolegov s malými deťmi

Prihláste sa na stáž

Vyskúšajte si prax na klinike modernej stomatológie!
Moderná stomatológia podporuje študentov zubného lekárstva.
Staňte sa členom tímu modernej stomatológie Rosa Dental Clinic.

heringesova@rosadentalclinic.sk
cross Na podstránke pracujeme.
cross Book your appointment
+421 904 377 508
recepcia@rosadentalclinic.sk
Office hours:
7,00 a.m. - 20,00 p.m.

We are currently working on this page.
cross TERMINVEREINBARUNG
+421 904 377 508
auch WhatsApp
recepcia@rosadentalclinic.sk
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag-Freitag 7,00 – 20,00

Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.
cross

Záruka

Moderná stomatológia Rosa Dental Clinic je postavená na informovanosti a férovosti.

Poskytujeme stomatologické výkony na vysokej úrovni, s kvalifikovaným personálom a nadštandardnou technológiou za férových podmienok.

Garantuje kvalitu poskytnutých výkonov, použitých materiálov, pričom na niektoré výkony ponúkame nadštandardnú 3 ročnú záruku.

Za svojou prácou si stojíme – 100 % záruka Rosa Dental Clinic.

Protetické práce odovzdané v Rosa Dental Clinic majú 3 ročnú záruku.

Na implantáty zavedené v Rosa Dental Clinic poskytujeme 3 ročnú záruku.

Je dobré uvedomiť si, že k zdraviu vášho chrupu prispievate sami správnou starostlivosťou, pravidelnými kontrolami a absolvovaním dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne.

Podmienky poskytnutia 3 ročnej záruky: