Prvá návšteva

Rýchle vstupné vyšetrenie - bez čakania
a všetko na jednom mieste

Prvá návšteva

Na úvodnom vyšetrení osobne, odborne a technicky zistíme čo treba riešiť,
navrhneme možné spôsoby, a dohodneme sa na úkonoch a cene.

Prirodzený strach z prvej návštevy zmiernime osobným prístupom a čakanie objednaním cez interaktívny formulár.
Súčasťou vstupného vyšetrenia je vyplnenie vstupnéhoanamnestického dotazníka.

Moderná stomatológia je interaktívna a preto si vstupný a anamnestický dotazník pacienta môžete stiahnuť z našej webstránky a vyplnené poslať emailom na recepcia@rosadentalclinic.sk

Následne stačí prísť na dohodnutý termín, kde s ošetrujúcim lekárom absolvujete podrobné vyšetrenie celkového chrupu, slizníc, uzlín, slinných žliaz, jazyka a kĺbov. Na základe zistení vám lekár pripraví Osobný liečebný plán potrebných úkonov.

  • Podľa potreby vás v rámci kliniky prevedie priamo na odborné ošetrenie k špecializovanému kolegovi.
  • K osobnému liečebnému plánu pripravíme prehľadný cenový návrh výkonov.
  • V rámci vstupného vyšetrenia si vyberiete úkony na, ktorých sa dohodneme, stanovíme si ich časový plán, aj výšku a možnosti platby.
  • Ak to liečebný plán vyžaduje, klinika vám poskytne CT snímku, panoramatickú röntgenovú snímku alebo intraorálnu röntgenovú snímku.
  • Ak už máte svoju CT, alebo röntgenovú snímku vytvorenú tento polrok, prineste si ju, alebo ju pošlite cez objednávkový formulár.
  • Na záver vstupného vyšetrenia váš ošetrujúci lekár zhodnotí potrebu absolvovania dentálnej hygieny.

Na recepcii si objednáte vyhovujúce termíny naplánovaných výkonov.

Využite odbornú konzultáciu

Radi vás objednáme na osobnú konzultáciu.
Máte tento polrok spravenú CT, röntgenovú snímku, alebo návrh liečebného a cenového plánu od iného lekára?
Pošlite nám svoje otázky, snímky, či iné materiály cez interaktívny objednávkový formulár a my vám radi odpovieme.

Pomôžeme vám prekonať strach z bolesti. Citlivý prístup profesionálov už od začiatku dokáže veľa.

Poskytneme vám aj možnosť ošetrenia za pomoci rajského plynu (NO2), alebo v celkovej narkóze.

cross Na podstránke pracujeme.
cross Book your appointment
+421 904 377 508
recepcia@rosadentalclinic.sk
Office hours:
7,00 a.m. - 20,00 p.m.

We are currently working on this page.
cross TERMINVEREINBARUNG
+421 904 377 508
auch WhatsApp
recepcia@rosadentalclinic.sk
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag-Freitag 7,00 – 20,00

Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.
cross

Záruka

Moderná stomatológia Rosa Dental Clinic je postavená na informovanosti a férovosti.

Poskytujeme stomatologické výkony na vysokej úrovni, s kvalifikovaným personálom a nadštandardnou technológiou za férových podmienok.

Garantuje kvalitu poskytnutých výkonov, použitých materiálov, pričom na niektoré výkony ponúkame nadštandardnú 3 ročnú záruku.

Za svojou prácou si stojíme – 100 % záruka Rosa Dental Clinic.

Protetické práce odovzdané v Rosa Dental Clinic majú 3 ročnú záruku.

Na implantáty zavedené v Rosa Dental Clinic poskytujeme 3 ročnú záruku.

Je dobré uvedomiť si, že k zdraviu vášho chrupu prispievate sami správnou starostlivosťou, pravidelnými kontrolami a absolvovaním dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne.

Podmienky poskytnutia 3 ročnej záruky: