Dotazník pre pacientov

Napíšte nám spätnú väzbu pre nás

Milí pacienti,
váš názor, pochvala, ale aj kritika na nami poskytované služby sú pre nás veľmi dôležité a preto si ich chceme v Rosa Dental Clinic prečítať.

Rosa Dental Clinic sa zameriava na kvalitné poskytovanie stomatologických služieb, neustále vynakladá úsilie na dodržiavanie poskytovania kvalitných služieb, napíšte nám, o vašich skúsenostiach s Rosa Dental Clinic. Vyplňte dotazník spokojnosti pacientov a pošlite vyplnený dotazník na recepcia@rosadentalclinic.sk

Robíme to pre vás – našich pacientov, ste pre nás dôležitý a preto, podeľte sa s nami o váš názor na Rosa Dental Clinic, ďakujeme.

Dotazník spokojnosti pacientov na stiahnutie TU

Rosa Dental Clinic má zavedený Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorého súčasťou je Informácia o právach pacientov. Pri hodnotení bezpečnosti pacienta sa v Rosa Dental Clinic posudzuje nasledovné:

  • bezpečná identifikácia pacientov,
  • bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
  • optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • riešenie neodkladných stavov,
  • bezpečná komunikácia,
  • dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,
  • sledovanie spokojnosti pacientov,
  • ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.
cross Na podstránke pracujeme.
cross We are currently working on this page.
cross Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.