Cenník výkonov

Investícia do zdravia sa oplatí

Preisliste

Na základe Vašich požiadaviek a potrieb na ceste ku krajšiemu úsmevu pripravíme Váš osobný liečebný plán potrebných úkonov a finančný plán. – preložiť !!!

 • Vstupné komplexné vyšetrenie 40,00 €
 • Konzultácia 40,00 €
 • RTG snímky od 20,00 €
 • CT snímky od 20,00 €
 • Dentálna hygiena od 69,00 €
 • Bielenie od 119,00€
 • Biele výplne od 68,00 €
 • Endodontické ošetrenie kanálikov od 60,00 €
 • Kovokeramická korunka 370,00 €
 • Bezkovová Bio keramická korunka 450,00 €
 • Prefabrikovaná detská korunka 120,00 €
 • Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 180,00 €
 • Implantát 700,00 €
 • Hybridná náhrada fixovaná na 4 implantátoch komplet 4 800,00 €
 • All on 4 - Pevný mostík na 4 implantátoch 6 500,00 €
 • All on 6 - Pevný mostík na 6 implantátoch 8 000,00 €

Váš osobný liečebný plán – obsahuje potrebné výkony pre Váš krajší úsmev v rámci modernej stomatológie poskytovanej v Rosa Dental Clinic.

Finančný plán – moderná stomatológia zahŕňa aj finančne náročnejšie výkony, preto aby ste nemuseli robiť kompromisy na ceste za krajším úsmevom sme pre vás pripravili nasledovné možnosti:

 • Aby zuby neboleli – finančne náročnejšie zákroky si môžete časovo rozložiť a naplánovať. Jednotlivé výkony sa nemusia platiť hneď naraz, ale postupne podľa jednotlivo poskytovaných výkonov.

Krankenversichert in Österreich, Deutschland

Patienten die in Österreich und Deutschland krankenversicheret sind, erhalten von uns auf Wunsch eine Rechnung in deutscher Sprache, welche Sie bei Ihrer Versicherung einreichen können. Je nach Leistungskatalog Ihrer Versicherung erhalten Sie eine Rückvergütung. Dies gilt für alle Versicherungen (z.B. SVA, Gebietskrankenkassen, KFA, etc….).

In manchen Fällen ist es erforderlich vorab einen Heil- und Kostenplan bei Ihrer Versicherung bei Ihrer Versicherung einzureichen. Dazu ist eine persöniche Beratung bei uns sinnvoll, um Ihren individuellen Behandlungs- und Kostenplan erstellen zu können.

Sie können uns auch gerne Ihren Heil und Kostenplan Ihres Zahnarztes zuschicken und wir erstellen Ihnen ein Alternativangebot.

Dr. med. dent. Robert Rosa hat mehrjährige Erfahrungen mit Krankenversichrungen in Österreich und Deutschland, berät Sie individuell und stellt Ihnen einen Kostenplan zugeschnitten auf Ihre Versicherung zusammen.

 

 

 

 

 

 

 

Kompletný cenník

Platba prevodom na účet

V prípade dohodnutých finančne náročnejších ošetrení, alebo za výkony v celkovej narkóze, je najvýhodnejšie uskutočniť platbu prevodom na náš účet.

Ako zaplatíte prevodom na účet:
Po vypracovaní osobného liečebného plánu a cenového návrhu (finančného plánu) výkonov a vašom odsúhlasení osobného liečebného plánu a cenového plánu výkonov uhradíte na základe dokladu vystaveného recepciou zálohu 50 % z celkovej sumy plánovaných výkonov.

Zálohu nie je možné uhradiť priamym vkladom na účet kliniky – len bankovým prevodom.

Číslo účtu Rosa Dental Clinic (VÚB): SK19 0200 0000 0029 8837 3956

Po zrealizovaní prevodu na účet kliniky vás požiadame o zaslanie potvrdenia o prebehnutej platbe na našu recepciu. Po pripísaní úhrady vám automaticky vystavíme účtovný doklad, ktorý si vyzdvihnete na recepcii pri najbližšej dohodnutej návšteve.

Platbu za výkony môžete samozrejme uskutočniť v hotovosti aj kartou, priamo na recepcii Rosa Dental Clinic.

cross Na podstránke pracujeme.
cross Book your appointment
+421 904 377 508
recepcia@rosadentalclinic.sk
Office hours:
7,00 a.m. - 20,00 p.m.

We are currently working on this page.
cross TERMINVEREINBARUNG
+421 904 377 508
auch WhatsApp
recepcia@rosadentalclinic.sk
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag-Freitag 7,00 – 20,00

Wir arbeiten derzeit an dieser Seite.
cross

Záruka

Moderná stomatológia Rosa Dental Clinic je postavená na informovanosti a férovosti.

Poskytujeme stomatologické výkony na vysokej úrovni, s kvalifikovaným personálom a nadštandardnou technológiou za férových podmienok.

Garantuje kvalitu poskytnutých výkonov, použitých materiálov, pričom na niektoré výkony ponúkame nadštandardnú 3 ročnú záruku.

Za svojou prácou si stojíme – 100 % záruka Rosa Dental Clinic.

Protetické práce odovzdané v Rosa Dental Clinic majú 3 ročnú záruku.

Na implantáty zavedené v Rosa Dental Clinic poskytujeme 3 ročnú záruku.

Je dobré uvedomiť si, že k zdraviu vášho chrupu prispievate sami správnou starostlivosťou, pravidelnými kontrolami a absolvovaním dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne.

Podmienky poskytnutia 3 ročnej záruky: